Skolor

I kommunen finns nio grundskolor. Förskoleklasser och fritidshem är integrerade i skolorna. Det finns även en grundsärskola samt två gymnasium. Samtliga skolor förvaltas av oss på Svedab.

Design & Teknik av Creative Army