Svedabs styrelse

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Svedala och speglar dess partipolitiska sammansättning.


Ordinarie ledamöter

 • James Perlman
  Ordförande
 • Tommy Rosenberg
  Vice ordförande
 • Linda Allansson Wester
 • Christer Åkesson
 • Steen Salling
 • Björn Jönsson
 • Alf Persson

Suppleanter

 • Ingegerd Eriksson
 • Birgitta Delring
 • Björn Wennerlund
 • Ronny Johnsson
 • Monalisa Flamander
 • Nicklas Lindgren
 • Anders Gsaxner
Design & Teknik av Creative Army